Udar iz Bruxellesa na Srbiju: Vučić može zaboraviti na rusku naftu koja ide preko Hrvatske!

Češko predsjedništvo Europske unije potvrdilo je da su zemlje članice nakon višednevnih razgovora usvojile konačni tekst novog paketa sankcija protiv Rusije.

Za razliku od prijašnje verzije, kako Jutarnji list doznaje iz diplomatskih izvora, u novom tekstu nije predviđena derogacija kojom bi se dopuštalo tranzit sirove ruske nafte preko Hrvatske za zemlje zapadnog Balkana. Glavni razlog odustajanja od izuzeća jest ponašanje Srbije u vezi sa sankcijama EU protiv Rusije.

– Neke su zemlje bile protiv ove derogacije jer bi se to onda moglo tumačiti kao nagrada Srbiji za njezino neusklađivanje sa stavovima EU i sankcijama protiv Rusije – izjavio je jedan diplomat EU.Drugi je razlog, prema diplomatskim izvorima, to što su stručnjaci EU nakon dubinskih analiza došli do zaključka da postoji dovoljna diverzifikacija izvora sirove nafte, tako da nije potrebna derogacija za Srbiju i neke druge zemlje zapadnog Balkana.

Dakle, Srbija može uvoziti sirovu naftu i morskim putem te je preko Janafa dopremiti do njezinih rafinerija, ali ne i sirovu rusku naftu koja dolazi putem mora. EU od početka prosinca neće više uopće uvoziti sirovu naftu iz Rusije, s izuzetkom koji će važiti za neke države koje nemaju izlazak na more i takvu naftu uvoze preko naftovoda Družba, koji ide iz Rusije preko Ukrajine. Ali takva se nafta, koja, primjerice, dolazi u Mađarsku ili Slovačku, neće moći izvoziti u druge zemlje EU ili izvan nje.

Prije su u Europskoj komisiji i službi za vanjsko djelovanje, gdje su i pripremljene nove sankcije Rusiji, predviđali mogućnost derogacije za Srbiju kako bi se zaštitila energetska sigurnost u regiji.

Kako bi se zaštitila energetska sigurnost zapadnog Balkana, prijeko je potrebno predvidjeti derogaciju i dopustiti tranzit plinovodom preko Hrvatske za rusku sirovu naftu koja dolazi morem, ako taj tranzit bude na razini prethodnih godina, kako bi se izbjeglo zaobilaženje sankcija, stajalo je u nacrtu dokumenta prije. Taj je paragraf u potpunosti uklonjen.

U novom paketu sankcija je i zabrana za državljane EU za pružanje konzultantskih ili pravnih usluga ruskoj vladi ili ruskim poduzećima, osim u određenim okolnostima, te zabrana za sudjelovanje u radu upravnih odbora ruskih državnih poduzeća. Paket predviđa i sankcioniranje onih koji budu pomagali u zaobilaženju sankcija. Ograničava se i prijevoz ruske sirove nafte brodovima registriranim u EU. Ti brodovi i dalje će moći prevoziti sirovu rusku naftu iz Rusije u treće zemlje, ali pod uvjetom da njezina cijena ne bude iznad cijene koju će ograničiti EU sa svojim partnerima. Ovo je izuzeće bilo nužno kako bi Grčka i Cipar prihvatili novi paket sankcija, koji usvajaju jednoglasno zemlje članice EU u Vijeću. Sve će biti objavljeno u službenom listu EU već sutra kada stupi na snagu.Europska unija uvodi novi paket sankcija protiv Rusije zbog nastavka agresije na Ukrajinu, najave mobilizacije i ilegalnih referenduma na okupiranim područjima s ciljem aneksije tih teritorija.

 

Jutarnji.hr